Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

รับทำ SEO

เราแก้ปัญหาในหลายๆด้านเพราะนั้นคือส่วนหนึ่งของการโปรโมทเว็บไซต์ เราแก้ทั้งปัญหาด้านเทคนิคและปัญหาที่ซับซ้อนที่ต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อพัฒนาธุรกิจและการใช้งานเว็บไซต์

การดำเนินการ

 • สร้างแกนธุรกิจที่มีคุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลและเรียกรอบเป็นศูนย์
 • กระจายจุดสำคัญในการเรียกใช้งานบนเว็บหน้าแรก (landing pages)
 • พัฒนาเว็บหน้าแรก (landing pages)
 • วิเคราะห์หาปัญหาสำหรับเว็บไซต์และแก้ปัญหานั้น คอยตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคสำหรับเว็บไซต์
 • วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ เสนอทางแก้เพื่อพัฒนา สร้างทางแก้ปัญหาต้นแบบ ทำข้อตกลงเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไข
 • เพิ่มปริมาณและคุณภาพของลิงค์ในเว็บไซต์ คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของลิงค์
 • ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบสมบูรณ์เพื่อแสดงในเว็บไซต์ ลูกค้าให้เนื้อหาแก่เราแล้วเราจะเขียนโค้ดและอัพโหลดรูปให้เอง
 • วิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจมากขึ้น

วางแผนองค์กร (Cooperation schemes)

ในแต่ละงานเราจะเสนอแนวทางวางแผนองค์กรที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากเว็บไซต์และความต้องการเฉพาะของธุรกิจ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • ทำงานตามรายการที่ตกลง
 • การชำระเงินขึ้นอยู่กับตำแหน่งในช่องค้นหา
มีประสิทธิภาพสำหรับ
ธุรกิจและเว็บไซต์ใหม่
กรุงเทพฯ เริ่มต้นจาก 30000 บาทต่อเดือน.
ภูมิภาค เริ่มต้นจาก 15000 บาทต่อเดือน
Traffic
คุณสมบัติ
 • ใช้เพื่อดึงปริมาณการค้นหาสินค้าของคุณให้ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดมากที่สุด
 • ปริมาณการเข้าจากแบรนด์และการค้นหาข้อมูลจะไม่นำมาชาร์จค่าบริการด้วย
 • การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับปริมาณการค้นหาที่เพิ่มขึ้น
มีประสิทธิภาพสำหรับ
ร้านค้าออนไลน์ โปรเจคและช่องทางแสดงเนื้อหา
เริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อเดือน
Requests
คุณสมบัติ
 • ใช้เพื่อเพิ่มดึงดูดปริมาณจำนวนคำขอให้มากที่สุดจากเว็บไซต์
 • ตั้งค่าการใช้งานเครื่องมือเพื่อจับข้อมูลคำขอซื้อ
 • ใช้งานเครื่องมือการตลาดออนไลน์ทั้งหมด
 • เพิ่มการปิดการขาย
มีประสิทธิภาพสำหรับ
ร้านค้าออนไลน์
เริ่มต้นที่ 50000 บาทต่อเดือน

ประเภทของเว็บไซต์

ร้านค้าออนไลน์ (Online Stores) คือ เว็บไซต์ที่ขายสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ผ่านขั้นตอนเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์มีประเภทสินค้าหลากหลายที่จัดกลุ่มโดยแยกประเภท แบรนด์ และคุณลักษณะสำคัญของสินค้าและอื่นๆ

ตัวแปรสำคัญที่จะบ่งบอกความสำเร็จคือระดับราคาและการขนส่ง
ลูกค้ามักจะเป็นรายย่อย.

โครงสร้างการใช้งานที่เหมาะสมคือ:
ค่าบริการคิดตามปริมาณการใช้ และ คำขอซื้อ

เว็บท่า (Portals) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูล เว็บท่าจะไม่สร้างเนื้อหาของตนเอง

แต่จะมาจากแหล่งข้อมูลเปิดในอินเตอร์เน็ตและผู้ใช้งานสร้างมันขึ้นมา ตัวแปรสำคัญในการประสบความสำเร็จคือข้อมูลที่ดีและคุณภาพของบริการ

ลูกค้าจะเป็นบริษัทและหรือบุคคลขึ้นอยู่กับรูปแบบรายได้ของคุณ

โปรเจคเนื้อหา (Content projects) คือเว็บไซต์ที่สร้างเนื้อหาต่างๆขึ้นมา เช่น ข่าว บทความ รีวิวและอื่นๆ

เนื้อหาของโปรเจคประเภทนี้จะสร้างโดยนักเขียนและนักวิเคราะห์มืออาชีพ ตัวแปรสำคัญในการประสบความสำเร็จคือคุณภาพและปริมาณของเนื้อหา

ลูกค้ามักเป็นบริษัท

เว็บไซต์ใหม่ (New websites) เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือน้อยจากระบบค้นหา มีปริมาณเนื้อหาน้อยและมักไม่ค่อยอำนวยความสะดวกนัก

โครงสร้างการใช้งานที่เหมาะสมคือ:
ค่าบริการคิดตามตำแหน่งการใช้งาน
Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม