Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

การวิเคราะห์เว็บไซต์

สนับสนุนการตลาดให้เว็บไซต์คุณรายเดือน

Send a request

คุณอยากมีเว็บไซต์ที่ทำเงินให้คุณได้หรือเปล่า?

เรามีบริการเต็มรูปแบบเพื่อการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งหมดและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

Integrated website auditบริการตรวจสอบเต็มรูปแบบ ได้แก่ ตรวจ SEO ด้านการใช้งาน ด้านเทคนิค และด้านการตลาด

KPI managementคำนวณต้นทุน KPI ของเว็บไซต์เพื่อบริหารกำไรของโครงการคุณ

Configuration of analytic systemsติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ Google ตั้งค่าตามเป้าหมายของคุณ

Monthly reportsเพิ่มการคำนวณวิเคราะห์ที่แนะนำสำหรับการเพิ่ม KPI ให้กับเว็บไซต์คุณ

ราคาบริการวิเคราะห์เว็บไซต์

Basic
 • ติดตั้งตัววัดสถิติ
 • ปรับแต่งและติดตั้งระบบติดตามการเรียกใช้
 • รายงานประจำเดือน
 • วัดผลประสิทธิภาพของช่องทางโฆษณา

15,000 บาท

สั่งซื้อ
Standard
 • ติดตั้งตัววัดสถิติ
 • ปรับแต่งและติดตั้งระบบติดตามการเรียกใช้
 • ติดตั้งระบบวิเคราะห์หลังคลิก มีการแสดงสรุปและคำแนะนำในรายงานรายเดือน
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในแต่ละรายงาน
 • รายงานประจำเดือนเพิ่มเติม

25 000 บาท

สั่งซื้อ
Advanced
 • ติดตั้งตัววัดสถิติ
 • สร้างและวิเคราะห์ Sale funnel ในแต่ละช่องทางการขายทุกช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ปรับแต่งและติดตั้งระบบติดตามการโทร บริการโทรกลับและให้คำปรึกษาออนไลน์
 • การวิเคราะห์กลยุทธ์ลูกค้าและโปรโมชั่น
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง
 • วิเคราะห์โครงการโฆษณาออนไลน์ ทำข้อเสนอและข้อสรุปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยจะมีให้ดูในรายงานประจำเดือน
 • สนับสนุนด้านเทคนิคขั้นสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สำหรับแต่ละรายงาน
 • สร้างการทดสอบทางเทคนิคสำหรับการเทส A/B
 • มีการประเมินขั้นสูงให้พร้อมแอปพลิเคชั่นพร้อมประเมินประสิทธิผลของช่องทางโฆษณา

40 000 บาท

สั่งซื้อ

ขั้นตอนการนำส่ง

สร้างแผนพัฒนาสร้างนิยาม KPI ของโปรเจค สามารเลือกเกณฑ์การยอมรับและเป้าหมายของผลลัพธ์ได้ สร้างแผนการโปรโมทโดยอิงตามสิ่งสสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

บริการติดตั้งและปรับแต่งการวิเคราะห์ระบบเว็บไซต์เครื่องมือที่จะใช้ในการวัดประสิทธิผลของโปรเจคจะใช้ตามภาพรวมของโปรเจคและปัจจัยอื่นๆ รวมการติดตั้ง Google Analytics ไว้ด้วย

การตรวจสอบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ผลหลังคลิกของโปรเจค วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ สร้างและวิเคราะห์ sales funnel ทุกช่องทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

สร้างและทดสอบสมมติฐานทางการตลาดของโปรเจควิเคราะห์การจัดการโฆษณาออนไลน์ แสดงข้อสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในรายงานประจำเดือน

รายงานวิเคราะห์ประจำเดือนสร้างรายงานวิเคราะห์ประจำเดือนให้สำหรับแอปพลิเคชั่น ทดสอบประสิทธิภาพของช่องทางโฆษณา วิเคราะห์การปรับปรุงสำหรับโปรเจค ทดสอบขั้นตอนการทำงาน

การทำงานอย่างพิถีพิถันในโปรเจคจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ต้องการได้ภายใน 6-12 เดือน

Results

การขายเพิ่มขึ้นจากเว็บไซต์ เพิ่มผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับ KPI ที่กำหนด
โปรเจคที่เลือก

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม