Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

การทำ Remarketing ผ่าน Google Adwords

เข้าถึงลูกค้าหลังจากที่พวกเขาได้ติดต่อกับบริษัทของคุณแล้ว ผู้ใช้จะเห็นโฆษณาคุณเมื่อเขาหรือเธอมองหาสินค้าและบริการต่าง ๆ เข้าเว็บไซต์อื่นหรือทำงานบนแอปพลิเคชันมือถือ

ประเภทของ Remarketing

Regular remarketing

แสดงโฆษณาให้ผู้ใช้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์คุณเมื่อเขาเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ิอยู่ในเครือข่าย

Dynamic remarketing

ตัวเลือก remarketing ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ผู้ใช้จะเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่เขาหรือเธอสนใจในเว็บไซต์ของคุณ

Remarketing for mobile applications

ผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์บนมือถือหรือเปิดแอปพลิเคชั่นจะเห็นโฆษณาของคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

Remarketing lists for search ads

ผู้ใช้ที่เข้าเคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณจะเห็นโฆษณาอยู่ถัดจากผลลัพธ์การค้นหาจาก Google

Video remarketing

ผู้ใช้ที่ชมวิดีโอหรือ Youtube Channel ของคุณจะเห็นโฆษณาในวิดีโอ YouTube เว็บไซต์ เครือข่ายมีเดียเพื่อการตลาดและในแอปพลิเคชั่น

Email address remarketing

คุณเพิ่มรายการอีเมลที่คุณได้รับจากลูกค้าของคุณ เมื่อพวกเขาเปิด Google Search, Youtube หรือ Gmail คุณสามารถส่งโฆษณาให้พวกเขาดูได้

แสดงโฆษณาเกี่ยวข้องให้ผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณแต่ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการและเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุนครั้งที่แล้ว ในกรณีนี้ เมื่อขั้นตอนการตัดสินใจใช้เวลานาน โฆษณาประเภทนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด

ราคา
เริ่มที่ 50,000 บาทสำหรับระบบโฆษณาเฉพาะกลุ่มแต่ละระบบ

สนับสนุนและติดตั้ง
10% จากงบโฆษณาแต่ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อระบบโฆษณาเฉพาะกลุ่มแต่ละกลุ่มshape

วางใจกลยุทธ์โฆษณาเฉพาะกลุ่มกับเราแล้วคุณจะได้ลูกค้าทันที

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม