Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

การโปรโมทเว็บท่า (Portal SEO)

เป้าหมายคือการดึงดูด search traffic คุณภาพให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ราคาเริ่มตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติ

เว็บท่าแต่ละเว็บมีลักษณะเฉพาะของตัวเองแต่คุณสมบัติต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติทั่วไปของเว็บท่าส่วนใหญ่

 • มีหน้าเว็บโปรโมทจำนวนมาก
 • คำสำคัญเต็มจำนวนรวมทั้งคำค้นเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์
 • ปริมาณเนื้อหาเพิ่มขึ้นเสมอ เนื้อหาใหม่ต้องกำหนดคำสำคัญโดยไม่สูญเสียคำสำคัญเก่า
 • โครงสร้างซับซ้อนหลายมิติ
 • ความจำเป็นที่ต้องป้องกันเนื้อหาเฉพาะจากการลอกเลียนแบบ
 • ความจำเป็นที่ต้องทำให้เนื้อหาทั่วไปติดอันดับต้น ๆ
 • ข้อบังคับความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น (เช่น จำนวนบริษัทในหนังสืออ้างอิง จำนวนโฆษณาย่อย)
 • ข้อบังคับคุณภาพบริการค้นหาที่เพิ่มขึ้น
การดำเนินงาน

เราสามารถเสนอกลยุทธ์โปรโมทที่เหมาะสมตามความเฉพาะของเว็บท่า

 1. เราจะสร้างคำสำคัญเว็บไซต์เต็มจำนวนเพื่อครอบคลุมเนื้อหาเว็บไซต์
 2. เราจะวิเคราะห์คำค้นหลักและกำหนด landing page
 3. เราจะทำ optimization ให้กับ landing page
 4. เราจะจัดทำบทวิเคราะห์เทคนิคของเว็บไซต์และกำจัดข้อผิดพลาด เราจะดูแลสภาพเว็บเชิงเทคนิคอยู่เป็นประจำ
 5. เราจะวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์และนำเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและการขยายเว็บไซต์
 6. เราจะให้นิยามและใช้อัลกอริทึมของการสร้าง meta tag สำหรับส่วนสำคัญของเว็บไซต์ทั้งหมด
 7. เราจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการอ้างอิงเว็บไซต์ภายนอกเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และดูแลสภาพการทำงานของลิงค์
 8. เราจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการอ้างอิงเว็บไซต์ภายนอกเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และดูแลสภาพการทำงานของลิงค์
Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม