Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

โปรโมชั่นเว็บไซต์ Celt.ru

โปรโมชั่นเว็บไซต์ Celt.ru
ที่อยู่เว็บไซต์: celt.ru
ลูกค้า: ลูกค้า: ศูนย์ศัลยกรรมภายใน และการรักษานิ่ว (lithotripsy)ซึ่งเป็นคลินิกสหสาขาวิชาชีพ CELT และเป็นคลินิกเอกชนแห่งแรกในประเทศที่ประกอบธุรกิจมานานกว่า 23 ปี

เริ่มการทำงาน

บริษัท FMF ได้เริ่มทำงานร่วมกับคลินิก CELT ในเดือนมกราคม 2557 และผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์มาตรฐานได้เกิดขึ้นภายในเดือนแรก

  • แฮชทีแอคเซส คอนฟิกุเรชั่น (htacces configuration)
  • เมตาแท็กที่ไม่ซ้ำใครสำหรับแต่ละส่วน และหน้าหลัก (Landing Page) ซึ่งรวมทั้งหมดมากกว่า 3,500 เมตาแท็กที่เขียนขึ้นสำหรับหน้าต่างๆ
  • ที่ถูกต้องได้มีการสร้างเมตาแท็กโรบอทและ เรล คาโนนิคอล (rel canonical)
  • ข้อมูลในหนังสืออ้างอิงรวมทั้งได้ทำการเพิ่มและปรับปรุง Yandex.Directory และ Google.Business
  • ทำงานบนกราฟฟิกเว็บไซต์

เนื่องจากความซับซ้อนของระบบเว็บไซต์ "การเขียนด้วยตัวเอง" และคุณสมบัติโปรแกรมเมอร์ของลูกค้า ซึ่งการแก้ไขนี้ทำพร้อมกับความเร็วที่แตกต่างจากที่เรากำลังคาดการณ์ไว้ และตอนนั้นยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากการแก้ไขบางอย่างที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อผลลัพธ์ในช่วง 6 เดือนแรก เมื่อพิจารณาสถานการณ์นี้เราได้ทำรูปแบบของการโต้ตอบกับลูกค้าใหม่ และเปลี่ยนเคพีไอ (KPI) รวมถึงเปลี่ยนรูปแบบทราฟฟิค


การทำงานหลัก

รูปแบบเว็บไซต์เก่ากลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในเวลานั้น ดังนั้นจึงตัดสินใจออกแบบเว็บไซต์ใหม่ บริษัทของเราได้พัฒนาต้นแบบมากกว่า 10 แบบรวมถึงต้นแบบของหน้าหลัก ต้นแบบหน้าของแพทย์ ต้นแบบหน้าเนวิเกชั่น และหน้าภายในอื่น ๆ ของเว็บไซต์ซึ่งลูกค้ามีความต้องการให้คงการตกแต่งรูปแบบ และสีในปัจจุบัน


หน้าหลัก

แบบเก่า


Old design


NewDesign Prototype Design Prototype

หน้าเนวิเกชั่น


Design Prototype การออกแบบต้นแบบ

การจัดการบริการและราคา


Design Prototype การออกแบบต้นแบบ

ความชำนาญของแพทย์


Design Prototype Design Prototype

หน้าของแพทย์


Design Prototype Design Prototype

อาการ


Design Prototype Design Prototype

ผลลัพธ์สุดท้าย และการออกแบบไม่แตกต่างกันมากจากต้นแบบของเรา เนื่องจากเว็บไซต์เฉพาะ (ยา) และการแก้ไขของลูกค้า

เว็บไซต์ที่ออกแบบใหม่นั้นนำมาใช้จริงในโครงการทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบ

กระบวนการออกแบบใหม่ทั้งหมดและการปรับปรุงแผนผังเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ซึ่งทุกส่วนได้รับการทำใหม่เพียงบางส่วน และทำการเปรียบเทียบข้อบ่งชี้ต่างๆของทั้งแบบเก่า และใหม่กันอย่างต่อเนื่อง


การทำงานกับเว็บไซต์ใหม่

ขณะที่ทำงานในเว็บไซต์ใหม่เราได้ดำเนินการตรวจสอบทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับความถูกต้องของรหัส และความเร็วในการอัปโหลดหน้า รวมถึงการแก้ไขเนื้อหาสื่อของบล็อก การใช้ สไปรต์ และการเพิ่มประสิทธิภาพกราฟิก ซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลแล้วเราได้สร้างการกำหนดทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมเมอร์เพื่อลบข้อบกพร่องเล็ก ๆออกไป

นอกจากนี้เรายังอัปเดตอัลกอริทึมสำหรับไฟล์เมตาแท็ก robots.txt sitemap.xml และ map.html สำหรับโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ซึ่งแพลตฟอร์มเว็บไซต์ยังคงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์ เราจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ "เปลี่ยน" ให้มีความราบรื่นขึ้นจากหน้าเก่าไปหน้าใหม่และทำการเปรียบเทียบข้อบ่งชี้คอนเวอร์ชั่น เวลาในการโหลดหน้าเว็บไซต์ และความลึกของมุมมอง

ในเวลาเดียวกันเราได้เชื่อมโยงเว็บไซต์ภายในได้เป็นอย่างดี บล็อกที่ออกแบบใหม่ทำให้เราสามารถเขียน และอัปเดตบทความเอสอีโอบนหน้าแรกได้ใหม่ได้ อีกด้านหนึ่งในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ส่วนอีกด้านหนึ่งเราได้สร้างการมอบหมายงานทางเทคนิคสำหรับแพทย์คลินิกที่เขียนบทความด้วยตัวเองโดยใช้หลักเอสอีโอ (SEO-core)สำเร็จรูปในอนาคต

หนึ่งในงานที่ยากที่สุดคือการทำให้บทความมีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับกราฟิกที่มีคุณภาพสูง ข้อความเหล่านี้ผ่านการกลั่นกรองสามระดับอย่างเหมาะสมโดยผู้แก้ไข ผู้เชี่ยวชาญด้านเออีโอ และแพทย์ชั้นแนวหน้าในคลินิก CELT ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนข้อความที่ดีไม่เพียงแต่สำหรับระบบค้นหา แต่ก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นแนวหน้าตรวจสอบข้อความ หลังจากกรณีนี้เราสามารถประกาศว่าเราคือมืออาชีพในการจัดทำ และให้ความสำคัญกับการโพสต์ และเนื้อหาบทความเอสอีโอ ที่เกี่ยวกับการแพทย์


หลักการเซมานติก

เราดำเนินการผ่านการสืบค้นข้อมูลมากกว่า 100,000 รายการ ซึ่งทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม และนำไปไว้ในกลุ่มต่างๆแล้วจึงจัดกลุ่ม ซึ่งเราได้กำหนดหน้าเว็บไซต์หลัก และหน้าที่เกี่ยวข้อง


หนึ่งในตัวเลือกสำหรับการร่างการดำเนินการตามหลักการเซมานติก

ผล

พลวัตการเข้าใช้งานจากเครื่องมือค้นหาที่มีค่าเป็นลบเวลานาน แนวโน้มนี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มโปรโมชั่น และใช้เวลานานสืบเนื่องจากปัจจัยลบ (บทความที่ไม่ดี โครงสร้างเว็บไซต์ที่ยากสำหรับบุคคลทั่วไป และอื่นๆ) มีผลต่อบางส่วน แนวโน้มของข้อบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการดำเนินการเปลี่ยนดัชนีบนเว็บไซต์อย่างดีขึ้นโดยลำดับ

ในปี 2558 การเข้าใช้งานสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามข้อชี้วัดของปี 2557

Month

Increase in the number of visits
2014/2015.

January +63%
February +78%
March +97%
April +112%
May +91%
June +77%
July +73%
August +66%
September +63%
October +39%
November +24%
December +14%
Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม