Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

ระบบวางแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจแบบอัตโนมัติ
(Business trip automation)

ประหยัดแรงในการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมการเดินทางไปทำธุรกิจได้

Send a request

คุณสมบัติการทำงาน

การสร้างคำร้องขอเดินทางเพื่อธุรกิจ

ตรวจสอบข้อยกเว้น ส่วนเกิน และการแก้ไขได้อัตโนมัติ

การอนุมัติคำร้องขอ

ตรวจสอบข้อขัดแย้งของตารางการเดินทางเพื่อธุรกิจได้อัตโนมัติ

การคำนวณตัวชี้วัดที่แตกต่างกันได้อัตโนมัติ

การสร้าง และดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบสำหรับจัดพิมพ์

การคำนวณเรทอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจของพนักงานแต่ละคน

การสร้างบันทึกในตารางของพนักงาน และผู้จัดการ

การปรับให้ทำงานเข้ากันกับระบบ ERP: 1C, SAP

ระบบโมดูลสำหรับจองตั๋วเครื่องบิน แท็กซี่ และโรงแรม

รายละเอียดของโซลูชั่น

ระบบนี้จะมีการสร้างรายการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-documents) ขึ้นมา นั่นก็คือ– คำร้องขอเดินทางไปทำธุรกิจ
ซึ่งมาพร้อมกับ:

รายการของการอนุมัติ

คำร้องให้ทำการลงทะเบียนสำหรับการเดินทาง

คำร้องขอใช้บริการแท็กซี่

รายงานของค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

บันทึกย่อในส่วนของสำนักงาน

ดำเนินการด้านการลงทะเบียนสำหรับการเดินทาง

ดำเนินการด้านแท็กซี่

ขั้นตอนการดำเนินการ

พนักงานสร้างคำร้องขอการเดินทางเพื่อธุรกิจ ระบุความต้องการในฟิลด์

ระบบอนุมัติให้สร้างการคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งานเป็นกลุ่มในแบบของคุณได้ (เช่น “ประเภทของตั๋วเครื่องบิน” “เงินเบี้ยเลี้ยง” และ “วงเงินการใช้แท็กซี่”)

ระบบส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงให้กับตัวแทนธุรกิจผู้ให้บริการ

ตัวแทนยื่นข้อเสนอแพ็คเกจบริการให้กับพนักงาน

พนักงานเลือกแพ็จเกจบริการที่ต้องการ แล้วส่งคำร้องเพื่อขออนุมัติไปยังบุคคลที่รับผิดชอบในการเดินทาง

หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะสร้างคำสั่งในระบบ ERP เมื่อมีการเซ็นชื่อแล้ว โปรแกรมจะคาดการณ์ถึงวันที่การเดินทางสิ้นสุด และส่งคำร้องไปให้ผู้เดินทางเขียนรายงานเข้าสู่ระบบ

ณ วันสิ้นสุดการเดินทาง พนักงานจะยื่นรายงานให้กับแผนกบัญชี หลังจากที่ได้รับอนุมัติ แผนกบัญชีจะทำการอนุมัติค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนให้บริการด้านธุรกิจต่าง ๆ

ผลลัพธ์

จากการใช้ระบบการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อธุรกิจอัตโนมัติ:

1

ลดระยะเวลาในการอนุมัติเอกสาร และปรับปรุงแผนการเดินทางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนำเสนอรายงานที่เป็นเอกสารได้อัตโนมัติ

3

ประหยัดแรงในการจัดเอกสารและการเตรียมการเดินทางเพื่อธุรกิจได้

4

เข้าใช้งานเอกสารได้ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถการประยุกต์ให้ใช้กับระบบของบริษัทได้ และช่วยให้คุณใช้งานเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและจัดการกับค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และทำกระบวนการทางธุรกิจได้อัตโนมัติ

ราคาและข้อกำหนด

เริ่มต้นที่ 200,000 บาท

ระยะเวลา 2 เดือน

Send a request

มีประโยชน์เมื่อไหร่?

หากมีข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมการเดินทาง และการประสานงานเกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะนำไปสู่การอนุมัติล่าช้า และสิ้นเปลืองกระดาษ

จำเป็นต้องการลดระยะเวลาในการร้องขออนุมัติ และลงทะเบียนเตรียมเอกสารการเดินทางเพื่อธุรกิจ

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม