Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

การโปรโมทเว็บไซต์ผ่านตำแหน่งคำค้น
(SEO by positions)

เป้าหมายคือการทำให้จำนวนคำค้นจากคำสำคัญเว็บไซต์ (semantic core) ให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของการค้นหาให้มากที่สุด

แผนงานนี้เป็นแผนการแบบดั้งเดิมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ search engine optimization และยังเป็นเป็นวิธีที่เว็บไซต์เชิงการพาณิชย์ส่วนใหญ่นำมาใช้

เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับบริษัทที่มีสินค้าและบริการ สามารถอธิบายสรุปเป็นคำค้นแบบสั้น ๆ ได้ โดยปกติจะมีจำนวนหน้าเว็บประเภทนี้ไม่เกิน 1000 หน้า

คุณสมบัติ

 • มีรายการคำค้นแบบเฉพาะเจาะจงให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • โปรโมทผ่าน Google
 • การชำระเงินขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ปรากฎบนผลลัพธ์การค้น
 • ราคาของแต่ละคำค้นแต่ละคำขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คำค้นคำนั้นติด Top 10, Top 6 หรือ Top 3 ในผลลัพธ์ของการเสิร์ชในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

ข้อดี

 • การคิดเงินเป็นไปอย่างโปร่งใสและอยู่ในการควบคุมของลูกค้า
 • สามารถเน้นคำค้นไปยังกลุ่มเฉพาะได้
 • ปรับปรุงหน้ารับ (landing page) อย่างละเอียด
การดำเนินงาน
 1. เราจะสร้างคำสำคัญเว็บคุณภาพสูง
 2. เราจะวิเคราะห์คำค้นหลักและกำหนด landing page
 3. เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง landing page
 4. เราจะจัดทำบทวิเคราะห์เทคนิคของเว็บไซต์และกำจัดข้อผิดพลาด เราจะดูแลสภาพเว็บเชิงเทคนิคอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ
 5. เราจะวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์และนำเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและการขยายเว็บไซต์
 6. เราจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการอ้างอิงเว็บไซต์ภายนอกเชิงปริมาณและคุณภาพและดูแลสภาพการทำงานของลิงค์
 7. เราจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อรับรองว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาครอบคลุม
 8. เราจะเพิ่มอัตราคลิกลิงค์ผ่าน data markup และวิธีส่งข้อมูลรูปแบบพิเศษไปยัง search engine
ราคา

ราคาโปรโมทเว็บไซต์ต่อเดือนประกอบด้วยราคาคำค้นแต่ละคำ สูตรคำนวณราคามีดังนี้

ราคาโปรโมท = ∑ ราคาคำค้น* ตำแหน่งติดอันดับ - 10

What is your rate

เว็บไซต์คู่แข่ง (Competitive website)
เว็บไซต์ก่อนทำการโปรโมท

โดยทั่วไปแล้วจะดูดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

การประมาณความพยายาม (Effort estimate)

การจัดโครงสร้างและนำเสนอเนื้อหาในปัจจุบันที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลบข้อผิดพลาดทางเทคนิค และเพื่อสร้างกลยุทธ์การเชื่อมโยงลิ้งก์เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ

การสมัครสมาชิก (Subscription)

ไม่มี

ราคาคำค้น (Query price)

From 200 Baht เริ่มต้นที่ 200 บาท

งบประมาณขั้นสุดท้าย (Final budget)

ภูมิภาค - ตั้งแต่ 25000 บาท ต่อเดือน
กรุงเทพ - จาก 35000 บาท ต่อเดือน

เว็บไซต์ที่ไม่มีคู่แข่ง (Noncompetitive website)
เว็บไซต์ก่อนทำการโปรโมท

แย่กว่าคู่แข่งเกี่ยวกับความนิยม ความครอบคลุมเนื้อหาการทำงาน และการออกแบบเว็บ

การประมาณความพยายาม (Effort estimate)

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในระดับสูงเ พื่อปรับปรุงการออกแบบเว็บและเติมช่องว่างในการโปรโมตเว็บไซต์ให้สำเร็จ

การสมัครสมาชิก (Subscription)

ภูมิภาค – เริ่มต้นที่ 20000 บาทต่อเดือน
กรุงเทพฯ - เริ่มต้นที่ 35000 บาทต่อเดือน

ราคาคำค้น (Query price)

From 200 Baht เริ่มต้นที่ 200 บาท

งบประมาณขั้นสุดท้าย (Final budget)

ภูมิภาค - เริ่มต้นที่ 20000 บาท ต่อเดือน
กรุงเทพ - เริ่มต้นที่ 35000 บาท ต่อเดือน

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม