Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

โปรโมชั่นของเว็บไซต์ wedding.net

โปรโมชั่นของเว็บไซต์ wedding.net
ที่อยู่เว็บไซต์: wedding.net
ลูกค้า: wedding.net (พอร์ทัลสำหรับงานแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียตามเว็บไซต์ similarweb.com)
เริ่มโครงการ
มิถุนายน 2559

รายการของการทำงานที่สำคัญโดยสังเขป:

 • ทำการรวบรวม และจัดกลุ่มความหมายสำหรับทุกภูมิภาค แบ่งโดยการสอบถามทั้งตามภูมิศาสตร์ และไม่แบ่งตามภูมิศาสตร์
 • วิเคราะห์การตลาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขัน และพื้นที่เติบโต
 • • แคมเปญเพื่อดึงดูดผู้ชมเริ่มต้นผ่านทาง เฟซบุ๊ก
  https://www.facebook.com/weddingnetindia/ ดำเนินการให้กับสมาชิกตั้งแต่ 0 ถึงมากกว่า 2 ล้านคน
  90000 คลิกต่อเดือนจากแคมเปญโฆษณา
  5000 คลิกต่อเดือนจากในกลุ่มนั้น
 • ออกแบบระบบวิเคราะห์ตำแหน่ง
 • อัลกอริทึมการสร้างเมตาแท็กสำหรับหมวดที่ได้รับการพัฒนา และเพื่อดำเนินการให้เกิดผล
 • อัลกอริทึมการสร้างเมตาแท็กสำหรับหน้าผู้ขายที่ได้รับการพัฒนา และเพื่อดำเนินการให้เกิดผล
 • บทความเอสอีโอ (SEO) มากกว่า 250 รวมทั้งโพสต์ต่างๆ
  ข้อความของงานตัวอย่าง https://docs.google.com/document/d/1lTc9znV8xo0s2GPiNWl0fQEmy-XKCTECYNEut6Du8h8/edit?usp=sharing
 • ไมโครมาร์กอัปสำหรับหน้าหมวดหมู่และหน้าดำเนินการให้เกิดผลของผู้ขาย
 • ระบบอินเตอร์ลิงค์กิง (Interlinking system )สำหรับหน้าหมวดหมู่ที่ได้รับการพัฒนา และเพื่อดำเนินการให้เกิดผล
 • ทั้งคอนเทนต์ซ้ำทั้งหมดที่ได้พบ และทำการลบ รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดในเมนูผู้ดูแลเว็บไซต์ และ แทป "ออปติไมซ์ เฮชทีเอ็มแอล (HTML Optimization)" อย่างต่อเนื่อง
 • ทำการวิจัย และตัวเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างล่าสุด โครงการจัดซื้อด้านต่างๆเพื่อเป็นผู้ให้สำหรับทำการรวม และการปฏิเสธของโครงสร้างโดเมนย่อย
 • ทำการแก้ไขตามผลวิเคราะห์จากแนวคิดทั้งหมด และลำดับการส่งข้อมูลในแต่ละส่วน รวมถึงความผิดพลาดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (โดยทำให้เกิดความเสียหายจากลักษณะพฤติกรรม) ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางลบ

ผล:

ทราฟฟิค

จากรูปแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของออร์แกนิค ทราฟฟิค (Organic traffic) ตั้งแต่ 0 ถึง 14500 ต่อเดือน

การแสดงผล

จากรูปแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในส่วน"สถานที่เข้าใช้งาน" จากตัวอย่างตั้งแต่ 0% ถึง 17%

การแสดงผลเว็บไซต์นี้ได้แบ่งส่วนของการแสดงความพึงพอใจในการใช้เสิร์ชเอ็นจิน (search engines) ซึ่งคำนวณโดยสูตรดังต่อไปนี้

∑k*p/∑p*100

โดย ∑ คือผลรวมของค่าของ p คือ ความถี่ของการสืบค้น และ k คือ สัมประสิทธิ์การลดของตำแหน่ง

สัมประสิทธิ์คำนวณตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ตำแหน่งของเว็บไซต์ที่ 1 2 และ3) - k = 1

(ตำแหน่งที่ 4) - k = 0.85

(ตำแหน่งที่ 5) - k = 0.60

(ตำแหน่งที่ 6 และ 7) - k = 0.50

(ตำแหน่งที่ 8 และ 9) - k = 0.30

(ตำแหน่งที่ 10) - k = 0.20

(ตำแหน่งที่ 11 และต่ำกว่า) - k = 0

ในกรณีเว็บไซต์มีมากกว่า 1 ตำแหน่งใน 10 อันดับแรก การแสดงผลอาจมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม