Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

การพัฒนา (Development)

ตั้งแต่ปี 1999 เราจะดำเนินงานโครงการมากว่าร้อยโครงการในระดับความยากง่ายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เว็บไซต์บริษัทไปจนถึงอินเตอร์เน็ตพอร์ททัลหลายชั้น

การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน: การวิเคราะห์และทำกระทำ แต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

จินตนาการและวิเคราะห์ (Conceptualizing and analysis)

วิเคราะห์และพัฒนาข้อกำหนดให้กับเว็บไซต์ของคุณและก่อโครงสร้างตามผลลัพธ์ของข้อกำหนดเชิงเทคนิค เมื่อมาถึงระยะนี้จะกำหนดขั้นตอนต่อไปนี้ขึ้น

การวิเคราะห์เว็บไซต์แข่งขันสูง (Analysis of the competitive websites)

ในช่วงแรก เราค้นคว้าและวิเคราะห์คู่แข่งปัจจุบัน เมื่อสร้างโครงสร้างและคอนเซ็ปดีไซน์ เราพิจารณาบทวิเคราะห์นี้ด้วย เราสรุปผลลัพธ์และประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด นอกจากนั้นเรายังหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการกระทำของผู้อื่น เว็บไซต์ที่เราพัฒนาต้องดีกว่าในทุกด้าน

ตั้งเป้าหมายและภารกิจ (Setting goals and tasks)

การตั้งวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และทำให้ใครเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้เพื่อเปลี่ยนให้เว็บไซต์กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ระบุกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้

พัฒนาโครงสร้าง (Developing structure)

เราสร้างโมเดลมาตราฐานเพื่อเว็บไซต์ในอนาคตตามความต้องการสะสมของการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่ง

การออกแบบ (Designing)

สร้างแผนดำเนินโครงการโดยพิจารณาคอนเซ็ปดังต่อไปนี้

คอนเซ็ปดีไซน์ (Design concept)

ลักษณะหลักของดีไซน์เว็บไซต์ควรเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย

คอนเซ็ปทางเทคนิค (Technical concept)

เราต้องการทำให้ทันสมัย เราจึงพัฒนาความรู้ของเราอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดและค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ ฉลาดและเรียบง่าย

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ (software solutions) ของเราสร้างขึ้นตามเงื่อนไขพื้นฐานของลูกค้าและตามข้อกำหนดต่อไปนี้
  1. ความปลอดภัย. เราต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยและสร้างความปลอดภัยเมื่อส่งข้อมูลส่วนตัว เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเป็นส่วนตัวคือการใช้ HTTPS เมื่อจำเป็น
  2. ความเอนกประสงค์. โซลูชั่นซอฟต์แวร์ของเราใช้บนแพลทฟอร์มยอดนิยมได้ทั้งหมด (Windows and Unix compatible).
  3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาดเว็บ. เมื่อทำงานดีไซน์ เราสร้างโอกาสแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อขนาดส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ด้วยบริการและองค์ประกอบด้านโครงสร้าง
  4. Optimization. โค้ดโมดูลซอฟต์แวร์ (software module code)ได้รับการ optimize ให้ทำงานได้เป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการรบกวน

เว็บไซต์ได้รับการ optimize สำหรับระบบค้นหา และได้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของระบบค้นหาตามคำค้นหลัก

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม