Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

การจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับเกีย มอเตอร์ (KIA Motors) แบบอัตโนมัติ

การจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับเกีย มอเตอร์ (KIA Motors) แบบอัตโนมัติ ลูกค้า: Kia Motor Corporation is South Korea's second-largest automobile manufacturer, following the Hyundai Motor Company, with sales of over 3.3 million vehicles in 2015.
วัตถุประสงค์
 • เพื่อลดกระบวนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของวัสดุเพิ่มเติม
การทำงาน
 • เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการขั้นตอนการเตรียมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการทำสัญญาล่าช้า และเอกสารสูญหาย
 • เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในขั้นตอนการเตรียมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • เปลี่ยนจากกระดาษเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิธีการ
กำหนดการทำงานของพนักงาน (การแจ้งเตือน การโอนย้าย และการจัดเก็บ) ในขั้นตอนการเตรียมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจแบบอัตโนมัติบนพอร์ทัลของบริษัทลูกค้า

การอธิบายวิธีการ

รายการของเอกสารทางอิเล็กทรอนิค นั่นคือแอปพลิเคชันสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจพร้อมกับ

 • รายการข้อตกลง
 • แอปพลิเคชันสำหรับการเตรียมการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • เรียกแท็กซี่
 • รายงานความคืบหน้า
 • บันทึกสำนักงาน
 • ทำการเตรียมการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • ทำการเรียกแท็กซี่

เอกสารทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมการเดินทางเพื่อธุรกิจ

พนักงานสร้างการเดินทางเพื่อธุรกิจในระบบด้วยการระบุกล่องที่เหมาะสมซึ่งระบบทำการนับ

 • ประเภทตั๋ว
 • ค่าที่พัก
 • ประเภทห้องพักของโรงแรม
 • เบี้ยเลี้ยงในชีวิตประจำวันระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • ลิมิตแท็กซี่
 • ลิมิตที่จอดรถ

การคำนวณอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละตำแหน่ง ระบบจะส่งบริษัทตัวแทนเพื่อจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจและแจ้งเตือนการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ได้วางแผนไว้

บริษัทตัวแทนส่งข้อเสนอให้พนักงานในการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อธุรกิจ หลังจากตัดสินใจเลือกแล้วพนักงานจะส่งแอปพลิเคชันตามข้อตกลงของกลุ่มที่รับผิดชอบเพื่อจัดการการเดินทาง หลังจากบรรลุข้อตกลงแล้วระบบจะส่งคำสั่งใน ERP System เมื่อเซ็นสัญญาแล้วระบบทำการรอวันที่สิ้นสุดของการเดินทาง และให้ผู้เริ่มงานเข้ามาทำรายงาน

หลังจากเดินทางกลับมาแล้ว พนักงานจะต้องนำเสนอรายงานของเขาหรือเธอต่อแผนกบัญชี หลังจากบรรลุข้อตกลงแล้วแผนกบัญชีจะยืนยันการกระทำที่ได้รับจากบริษัทตัวแทน

คุณสมบัติของระบบ

 • การคำนวณภาษีในการเดินทางเพื่อธุรกิจของพนักงานแต่ละคน
 • การรวมการทำงานของแผนกบัญชี และการเงินเข้าด้วยกัน
 • การรวมกับ ERP Systems: 1C, SAP;
 • การตรวจสอบสำหรับการยกเว้น ส่วนเกิน และการแก้ไขโดยอัตโนมัติ
 • การตรวจสอบความขัดแย้งในตารางการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง และอัปโหลดเอกสารที่พิมพ์
 • การสร้างการแจ้งเตือนในปฏิทินของหัวหน้าและพนักงาน
 • โมดูลสำหรับจองตั๋ว แท็กซี่ และโรงแรม

ผล

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับวัสดุเพิ่มเติม (กระดาษ หมึกพิมพ์)
 • ลดการจัดเตรียมขั้นตอนทางธุรกิจลง47%

ปัจจุบันบริษัท "FMF"คอยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม