Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

พอร์ทัลองค์กร (Corporate portal) ของ Kerry Logistics

พอร์ทัลองค์กร (Corporate portal) ของ Kerry Logistics ลูกค้า: Kerry Logistics
คุณสมบัติ
แผนกย่อยของผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ภาคส่วนระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
งานของ FMF
พัฒนา และประเมินผลโครงการด้วยการสร้าง และนำพอร์ทัลองค์กร (corporate portal) ที่มีหน้าเชื่อมต่อที่สามารถใช้งานได้สะดวก และสามารถปรับแต่ง (customize) ได้มากที่สุดมาใช้งาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานในองค์การใช้งาน
ข้อมูล
รายการของฟังก์ชั่นการทำงานที่กำหนด และแบรนด์บุ๊ค (brand book) ของบริษัท

งานที่ได้ทำไปแล้ว

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ และการประเมินผล

ในขั้นตอนนี้ สถาปนิกด้านซอร์ฟแวร์ (Software Architect) ได้สร้างแผนโครงสร้างของแอพพลิเคชั่น รวมทั้งอธิบายประเด็นการรวมเข้าด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ภายนอก พื้นฐานสถาปัตยกรรมอแอพพลิเคชั่นนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคซึ่งมีความซับซ้อนที่มีอยู่แล้วมาสร้างระบบซอร์ฟแวร์ที่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งออกแบบมาสำหรับการทำงานหนักมาก โมดูลจะถูกออกแบบมาเพื่อให้รับรู้ถึงฟังก์ชั่นการทำงานให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า จะมีการประเมินผลต้นทุนด้านแรงงานเพื่อนำไปใช้งานกับสถาปัตยกรรมนี้

ข้อมูลต้นฉบับช่วยทำให้สามารถพัฒนาแผนที่ของเว็บไซต์ซึ่งอธิบายเส้นทางของการรับข้อมูลที่สำคัญได้ดีที่สุด และใช้งานง่ายมากที่สุด

แนวคิดหลัก คือ การจัดหาหน้าเชื่อมต่อพื้นฐาน (basic interface) ง่ายๆ ที่สามารถตั้งค่าให้เป็นแบบส่วนบุคคลได้ โดยได้นำเสนอให้นำฟังก์ชั่นการทำงานพอร์ทัลแบบครบวงจรมาใช้งาน จากการใช้งานวิดเจ็ตที่สามารถนำมาเป็นปลั๊กอิน (plug-in) ได้

การตั้งค่าที่มีความยืดหยุ่น ความเรียบง่าย และความสะดวก คือ แนวทางปฏิบัติพื้นฐานของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน

ในขณะที่เตรียมแนวคิดของการออกแบบพอร์ทัลองค์กร (corporate portal) การวิเคราะห์งานได้ดำเนินการบนพื้นฐานของประสบการณ์ของเราจากการนำผลิตภัณฑ์มาใช้งาน

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ได้มีการเตรียมแนวคิดของหน้าเชื่อมต่อ (interface concept) ซึ่งช่วยทำให้ผู้ใช้งานแต่ละรายสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานส่วนบุคคลได้

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมแผนการนำมาใช้งาน

ข้อได้เปรียบหลักๆ ของเราขึ้นอยู่กับความต้องการในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเรา คือ พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ลูกค้าสามารถแก้ไขงานต่างๆ ในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ จากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อนร่วมงานของเราที่ Kerry Logistics ต้องการให้เราหาวิธีการนำเอาพอร์ทัลองค์กร (corporate portal) มาใช้งาน และให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในอนาคต ในที่สุด เราก็ได้นำเสนอสิ่งต่างดังต่อไปนี้:

 • การจัดตั้งคณะทำงานจากฝ่ายของลูกค้าจำนวน 4-5 คนโดยที่มีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบด้านการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนของเรา
 • การซื้อ และการตั้งค่าโฮสติ้ง รวมถึงการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ที่พร้อมใช้งานแล้วบนเซิร์ฟเวอร์ทดลอง (การจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์) และเซิร์ฟเวอร์การผลิต (เซิร์ฟเวอร์การผลิต)
 • มอบการเข้าถึงไปยังพอร์ทัล และเอกสารประกอบการใช้งาน (คู่มือการใช้งานของผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ)
 • การฝึกอบรมกลุ่มผู้ทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • การตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์โดยกลุ่มผู้ทำงานเป็นผู้มอบหมายทางด้านเทคนิค จากนั้นนำเสนอข้อเรียกร้องให้ลบออกหากข้อเรียกร้องเป็นไปตามความต้องการตั้งแต่เริ่มแรก ในกรณีที่มีการปรับปรุงนอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงกันไว้แล้วใน TA จะมีการจัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมขึ้นเพื่อแทรกการปรับปรุงเข้าไปในข้อตกลง
 • การลงนามในใบรับรองการยอมรับการส่งมอบ การโอนสิทธิ์โดยสมบูรณ์แบบสำหรับโฮสติ้ง และผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ (รวมไปถึงซอร์สโค้ด)
 • การฝึกฝนเพิ่มเติมของกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากฝ่ายลูกค้าจำนวน 20 คน
 • การแจ้งเตือนอัตโนมัติให้กับพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ตัวใหม่
 • ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมการรับประกันหนึ่งเดือนปฏิทิน และแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย
 • (เพิ่มเติม) การจัดหาสัญญาเพื่อการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของโครงการ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค คือ การจัดหาแพ็คเกจ 30 ชม. 50 ชม.หรือ 100 ชม. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคยังรวมถึงบริการต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตัวแทนของ Kerry Logistics ในการนำระบบไปใช้งาน และปรับปรุงระบบอีกด้วย งานหนึ่งงานไม่ควรใช้ชั่วโมงในการทำงานมากเกินไปกว่า 50% ของแพ็กเกจการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เลือกไว้ หากการทำงานเกินกว่า 50% ของแพ็กเกจการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เลือกไว้ จะต้องมีการลงนามข้อตกลงเพิ่มเติม จะมีการจัดส่งรายงานของการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบับเต็มให้ทุก ๆ สิ้นเดือน
 • (เพิ่มเติม) การมอบหมายงานทางด้านเทคนิคให้กับขั้นตอนที่สอง การลงนามในข้อตกลงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมรายงาน และเอกสารต่างๆ ในการนำเสนอ

ผลลัพธ์ที่ได้จากงาน คือ ได้จัดส่งรายงาน และเอกสารในการนำเสนอ รวมไปถึงรายการดังต่อไปนี้:

รายละเอียด

รายการทั้งหมดของงานที่ได้ทำไปแล้ว และรายละเอียดของวิธีการนำผลิตภัณฑ์มาใช้งาน

สถาปัตยกรรม

แผนสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาไปแล้วพร้อมด้วยคำอธิบายอย่างละเอียดของฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ

แผนผัง

การออกแบบหน้าของส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของแอพพลิเคชั่นหลักที่สามารถมองเห็นได้

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม