Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

พอร์ทัลสำหรับองค์กรของเกีย มอเตอร์ (KIA Motors)

พอร์ทัลสำหรับองค์กรของเกีย มอเตอร์ (KIA Motors) ลูกค้า: Kia Motor Corporation is South Korea's second-largest automobile manufacturer, following the Hyundai Motor Company, with sales of over 3.3 million vehicles in 2015.
วัตถุประสงค์
 • ลดการเสียเวลาที่ "ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์"
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานประจำวัน
 • ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของวัสดุเพิ่มเติม
การทำงาน
 • ลดเวลาค้นหาเอกสาร
 • ลดเวลาการค้นหาข้อมูลติดต่อพนักงาน
 • การสร้างเครื่องมือเพื่อบริหารงานผ่านการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์มือถือ
 • การสร้างเครื่องมือเพื่อจองห้องพักสำหรับกลุ่ม
 • การสร้างเครื่องมือเพื่อลงทะเบียนจดหมาย
 • การสร้างเครื่องมือสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อจ้างงาน และให้พนักงานออกจากงาน
 • การสร้างเครื่องมือเพื่อแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับข่าวสารของบริษัท และตำแหน่งงานว่าง
วิธีการ
การพัฒนาเว็บพอร์ทัลของบริษัท

รายละเอียด

พอร์ทัลของบริษัทซึ่งมีวิธีการที่ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานของพนักงานบริษัท

หน้าหลัก

 • ข่าวสารของบริษัท
 • วันเกิดที่กำลังจะมาถึง
 • การค้นหาข้อมูลพนักงานอย่างรวดเร็ว
 • เอกสารของบริษัท
 • ส่วนลดบริษัท

โครงสร้างบริษัท

ประกอบด้วยภาพกราฟิกของโครงสร้างบริษัท ส่วนข้อมูลต่อมาจะแสดงผลสำหรับพนักงานแต่ละคน

 • การทำงาน;
 • ตำแหน่ง
 • แผนก
 • อีเมล์
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเลขโทรศัพท์ภายในของบริษัท

กำหนดการขาดงาน

ตารางการทำงานจะแสดงในปฏิทินของบริษัทพร้อมกับบันทึกการขาดงานของพนักงานแต่ละคน

 • วันลาพักผ่อนประจำปี
 • เดินทางเพื่อธุรกิจ
 • ลาป่วย
 • ลาคลอด
 • วันหยุดส่วนบุคคล
 • ไม่ได้รับอนุญาตลา

การจัดการโดยเชื่อมต่อทางมือถือ

รวมการควบคุมค่าใช้จ่ายผ่านการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์มือถือของพนักงาน

 • ลิมิตการตั้งค่า
 • ประวัติของการเปลี่ยนแปลงลิมิต
 • การดาวน์โหลดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงของพนักงาน และแผนก
 • รายงานค่าใช้จ่ายของพนักงาน และแผนก
 • รายละเอียดการโทร ตรวจสอบค่าบริการ และสมาชิกแบบชำระเงิน
 • การส่งข้อมูลเพื่อหักเงินเดือนใน 1C: SPP

  เอกสาร

  ทั่วไป

  การจัดเก็บเอกสาร

  • คำสั่ง และการจัดการ
  • กฎและข้อบังคับ
  • แบบเอกสาร

  ส่วนบุคคล

  การจัดเก็บเอกสารของพนักงานแต่ละคน

  • ใบแจ้งการจ่ายเงิน
  • การผ่อนชำระประกันภัย
  • ใบรับรองการทำงาน
  • ารติดต่อกันทางจดหมาย

  ารติดต่อกันทางจดหมาย

  กำหนดให้ลงทะเบียนการติดต่อทางจดหมายทั้งเข้าและออกด้วยความสามารถการค้นหาเอกสาร

  • โดยหมายเลข
  • โดยวันที่
  • โดยที่อยู่
  • โดยผู้ส่ง
  • ตามประเภทการติดต่อทางจดหมาย

  แผนกทรัพยากรมนุษย์

  กำหนดการจ้างงาน และให้พนักงานออกจากงาน

  ระบบจะจัดเก็บประวัติของพนักงาน และแบบฟอร์มคำขอเข้าถึง รวมถึงกำหนดระยะเวลาทดลองงานให้กับพนักงานใหม่แต่ละคน

  ระบบทำการแจ้งเตือนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานใหม่ และส่งคำขอเข้าถึงไปยังแผนกรักษาความปลอดภัย

ผล

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับวัสดุเพิ่มเติม (กระดาษ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์)
 • ไม่ทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานประจำวัน ที่ "ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์"
Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม