Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

แนวคิดของการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ให้กับ Kerry Logistics

แนวคิดของการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ให้กับ Kerry Logistics
ที่อยู่เว็บไซต์: kerrylogistics.com
ลูกค้า: Kerry Logistics
คุณสมบัติ
แผนกย่อยของผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ภาคส่วนระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
งาน
มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแนวคิดด้านการออกแบบเว็บไซต์ใหม่โดยยึดหลักตามแบรนด์บุ๊ค (brand book) ที่มีอยู่
ข้อมูล
อ้างอิงจากแบรนด์บุ๊ค (brand book) ของ เว็บไซต์ kerrylogistics.com ที่มีอยู่เดิม

การเริ่มต้นของงาน

ในช่วงเริ่มแรกของโครงการ ได้ทำการสัมภาษณ์ลูกค้าอย่างละเอียด การสัมภาษณ์เปิดเผยให้เห็นถึงความต้องการต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมรับเอกสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการดำเนินงาน และได้มีการกำหนดความต้องการดังต่อไปนี้:

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่โดยคำนึงถึงรูปแบบขององค์กร
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางตำแหน่งให้กับผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 • ให้คำแนะนำ รวมทั้งการคำนวณเพื่อส่งเสริม และการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

งานที่ได้ทำไปแล้ว

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์คู่แข่ง

เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องกันมากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำการค้นคว้าวิจัย ค้นหาทางเลือก และวิเคราะห์คู่แข่งรายที่มีความสำคัญมากที่สุด บริษัทดังต่อไปนี้ได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญจากพื้นฐานด้านคุณลักษณะของคู่แข่ง

บริษัทที่ 1 อยู่ในอันดับสูงสุดของ 10 อันดับบนเครื่องมือค้นหาของกูเกิลตามคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คือ ~11 000 ผู้ใช้งานต่อเดือน

บริษัทที่ 2 อยู่ในตำแหน่งสำคัญในตลาดของบริษัทโลจิสติกส์ในประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คือ ~130 000 ผู้ใช้งานต่อเดือน

บริษัทที่ 3 เป็นบริษัทข้ามชาติอันดับที่สองในหมวดหมู่ «การขนส่ง และโลจิสติกส์» (Similarweb.com)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คือ ~130 000 ผู้ใช้งานต่อเดือน

เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน ได้ทำการวิเคราะห์ของตัวชี้วัด SEO มีการประเมินผลข้อดี และข้อเสียของแนวทางแก้ไข UX/UI ที่ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคู่แข่ง รวมทั้งได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับ:

 • ตัวชี้วัดทางการตลาด
 • ตัวชี้วัด SEO หลัก
 • หลักเกณฑ์ด้านความสะดวกในการใช้งานของเว็บไซต์
 • คุณภาพของการนำเสนอ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เว็บไซต์ต้นฉบับ

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคู่แข่งซึ่งทำให้มองเห็นทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อนของแนวทางแก้ไขในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแนวคิด

หลังจากที่ได้ทำการการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ได้ทำการแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของเว็บไซต์ใหม่ ได้สร้างแผนผังของการออกแบบหลักตามเอกสารของลูกค้าซึ่งรวมไปถึงข้อได้เปรียบมากที่สุดบนเว็บไซต์ของคู่แข่ง แนวคิดได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของเราซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้รูปแบบองค์กรของ Kerry Logistics มาผสมผสานเข้ากับแนวทางปฏิบัติในการออกแบบที่มีความดึงดูดความสนใจ

หน้าจอแรกประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญที่สุดโดยกำหนดไว้ให้ทั้งผู้ใช้งานใหม่ และลูกค้าของบริษัท

องค์ประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับผู้เข้าชมจะเป็น:

 • ป้ายเลื่อนแบนเนอร์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสให้กับกลุ่มผู้เข้าชมเป้าหมายที่แท้จริงแต่ละกลุ่ม
 • ข้อมูลในการติดต่อ และปุ่ม “ติดต่อสอบถาม”

สิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน คือ:

 • ิธีการติดตามการขนส่ง (tracking freight)
 • ข้อเสนอที่สามารถวางลงบนป้ายแบนเนอร์ได้

หน้าจอที่สองมีการนำเสนอข้อมูลอ้างอิงของบริษัทที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าชมรายใหม่ รวมทั้งสร้างความคิดเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท

หน้าจอที่สองมีการนำเสนอข้อมูลอ้างอิงของบริษัทที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าชมรายใหม่ รวมทั้งสร้างความคิดเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท

ส่วนล่างของแนวคิดที่ประกอบไปด้วยส่วนของเครือข่ายมาตรฐาน และส่วนท้ายที่เราจัดทำขึ้นมาให้มีความแตกต่างเพิ่มมากขึ้น และช่วยทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานให้อยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่วนนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างข้อเสนอ และการนำเสนอ

ได้นำเสนอการตรวจสอบ และค้นคว้าวิจัยด้านการตลาดของคู่แข่งเป็นรายงานพร้อมด้วยเอกสารประกอบในการนำเสนอ

แผนผัง

การออกแบบหน้าของเว็บไซต์หลักด้วยภาพที่มีรายละเอียดของทุกส่วน และกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความซับซ้อน

รายละเอียด

รายละเอียดของงานที่ทำเสร็จไปแล้ว กระบวนการการรวมตัวกัน และการเปิดตัวโครงการเข้าไปในการดำเนินการ

เอกสาร

ข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่สมบูรณ์แบบพร้อมด้วยการคำนวณต้นทุน และกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม