Bangkok: 083-788-4484 , 086-568-8554 เพิ่มเพื่อน ประเทศไทย — ภาษาไทย

ภาษาไทย

English

เว็บไซต์นี้ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

Россия

ประเทศไทย

โปรโมชั่นของเว็บไซต์ centerwedding.com

โปรโมชั่นของเว็บไซต์ centerwedding.com
ที่อยู่เว็บไซต์: centerwedding.com
ลูกค้า: centerwedding.com พอร์ทัลสำหรับงานแต่งงานในประเทศไทย
เริ่มโครงการ
มิถุนายน 2560

รายการของการทำงานที่สำคัญโดยสังเขป

 • ทำการรวบรวม และจัดกลุ่มความหมายสำหรับทุกภูมิภาค โดยแบ่งการสอบถามทั้งตามภูมิศาสตร์ และไม่แบ่งตามภูมิศาสตร์
 • วิเคราะห์การตลาดซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขัน และพื้นที่เติบโต
 • ออกแบบระบบวิเคราะห์เครื่องมือค้นหาได้อย่างชัดเจน
 • อัลกอริทึมการสร้างเมตาแท็กสำหรับหมวดที่ได้รับการพัฒนา และเพื่อดำเนินการให้เกิดผล
 • อัลกอริทึมการสร้างเมตาแท็กสำหรับหน้าผู้ขายที่ได้รับการพัฒนา และเพื่อดำเนินการให้เกิดผล
 • บทความเอสอีโอ (SEO) มากกว่า 100 บทความ รวมทั้งโพสต์ต่างๆ
 • ไมโครมาร์กอัปสำหรับหน้าหมวดหมู่และหน้าเพื่อดำเนินการให้เกิดผลของผู้ขาย
 • ระบบอินเตอร์ลิงค์กิง (Interlinking system )สำหรับหน้าหมวดหมู่ที่ได้รับการพัฒนา และเพื่อดำเนินการให้เกิดผล
 • ทั้งคอนเทนต์ซ้ำทั้งหมดที่ได้พบ และทำการลบ รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดในเมนูผู้ดูแลเว็บไซต์ และ แทป "ออปติไมซ์ เฮชทีเอ็มแอล (HTML Optimization)" อย่างต่อเนื่อง
 • ทำการวิจัย และตัวเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง
 • ทำการแก้ไขตามผลวิเคราะห์จากแนวคิดทั้งหมด และลำดับการส่งข้อมูลในแต่ละส่วน ความผิดพลาดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (โดยทำให้เกิดความเสียหายจากลักษณะพฤติกรรม) ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางลบ

ผล

ทราฟฟิค

จากรูปแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของออร์แกนิค ทราฟฟิค (Organic traffic) ตั้งแต่ 500 ถึง 13500 ต่อเดือน

การแสดงผล

จากรูปแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในส่วน"สถานที่เข้าใช้งาน" จากตัวอย่างตั้งแต่ 0% ถึง 54%

happywedding.life ซึ่งแสดงผลถึง 34% ที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งที่สุด

Send a request
ให้เราติดต่อกลับ ออนไลน์ฟอร์ม